Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Szczegóły wiadomości
Informacja o wyborze oferty Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 


I. Zamawiający

1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Adres: ul. Kościuszki 31
3. Kod pocztowy: 66-530
4. Miejscowość: Drezdenko
5. Województwo: lubuskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

 

 

Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej"

 

 

 

III. Wybór oferty

 

Część I - Agnieszka Liśkiewicz Strzelce Kraj.

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

Część II - Patrycja Kaźmierczak Drezdenko

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

Oferty spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jedynymi ofertami złożonymi w postępowaniu na poszczególne części zadania.

 

 

 Z Up. Dyrektora 

Anna Naumczyk

Główna Księgowa

 

 

Dodano: 2013-12-19
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl